کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان شرط میبندم | گلاله

📚 نام کتاب: شرط میبندم   📚 نویسنده: گلاله   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   📚 خلاصه: همه چی با یک شرط بندی ساده شروع شد جایی که متین مغرور و سرکش سر زندگیش شرط بست تا مغرورترین دختر محله که به نجابت و خانومی سرلوحه دختران بود و به زانو دربیاره بدون اینکه خودش عاشق بشه بقدری از خودش مطمئن بود که طاقت نگاه های سرد و لجوجانه ی نگینو نداشت هشدارهای دوستانش هم تاثیری در عزمی که جزم کرده بود نگذاشت. با گرفتن دفترخاطراتی که ۳ کلید داشت قرار بر این شد تا متین همه کشمکش های درونی خود را در…

دانلود رمان شرط میبندم | گلاله

📚 نام کتاب: شرط میبندم

 

📚 نویسنده: گلاله

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

 

📚 خلاصه:

همه چی با یک شرط بندی ساده شروع شد جایی که متین مغرور و سرکش سر زندگیش شرط بست تا مغرورترین دختر محله که به نجابت و خانومی سرلوحه دختران بود و به زانو دربیاره بدون اینکه خودش عاشق بشه بقدری از خودش مطمئن بود که طاقت نگاه های سرد و لجوجانه ی نگینو نداشت هشدارهای دوستانش هم تاثیری در عزمی که جزم کرده بود نگذاشت. با گرفتن دفترخاطراتی که ۳ کلید داشت قرار بر این شد تا متین همه کشمکش های درونی خود را در آن ثبت کند و فقط دوستانش اجازه داشتند خاطرات را مرور کنند روز موعود رسید اما در برخورد اول متین شکست سختی از چشمان سیاه نگین خورد امــا…

.