کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان روزهای بی کسی | گیسوی شب

📚 نام کتاب: روزهای بی کسی   📚 نویسنده: گیسوی شب   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   📚 خلاصه: تنها…همیشه تنها…دختری ازنسل تنهایی ..دختری که ازاول خلقت تنها بود…اما نه …مادر…او را هم …دردنیا عشقی جز او ندشت فقط او و مادر. او و مادر و خدا….اما روزی که او را دید…کاش عشق را نمی چشید …حالا دنیایش او بود و مادرش بود و خدا. هنوز طعم عشق جدید را نچشیده بود که... دختری بود از نسل بی کسی …از نسل روزهای بی کسی….

دانلود رمان روزهای بی کسی | گیسوی شب

📚 نام کتاب: روزهای بی کسی

 

📚 نویسنده: گیسوی شب

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

 

📚 خلاصه:

تنها…همیشه تنها…دختری ازنسل تنهایی ..دختری که ازاول خلقت تنها بود…اما نه …مادر…او را هم …دردنیا عشقی جز او ندشت فقط او و مادر. او و مادر و خدا….اما روزی که او را دید…کاش عشق را نمی چشید …حالا دنیایش او بود و مادرش بود و خدا. هنوز طعم عشق جدید را نچشیده بود که... دختری بود از نسل بی کسی …از نسل روزهای بی کسی…

.