کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود مجموعه رمان افسانه شاه قهرمان | سجاد مردومی سادات

📚 نام کتاب: ایستآل   📚 مجموعه: افسانه شاه قهرمان   📚 نویسنده: سجاد مردومی سادات   📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #فانتزی  #اساطیری   منبع: goldjar.blog.ir   📚 خلاصه: داستان پسری به اسم آلیغان را که خانواده اش توسط دیوها کشته شده اند؛ روایت می کند. زمان خیلی زیادی از آخرین جنگ بین انسانها و دیوها گذشته و آلیغان در قبیله ای در وسط جنگل بزرگ میشه و در آنجا مهارتهای زندگی و شکار رو به خوبی یاد میگیره. اما داستان به همین سادگی نیست... روزی؛ بر حسب اتفاق ؛ آلیغان جوان با دو موجود…

دانلود مجموعه رمان افسانه شاه قهرمان | سجاد مردومی سادات

📚 نام کتاب: ایستآل

 

📚 مجموعه: افسانه شاه قهرمان

 

📚 نویسنده: سجاد مردومی سادات

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #فانتزی  #اساطیری

 

منبع: goldjar.blog.ir

 

📚 خلاصه:

داستان پسری به اسم آلیغان را که خانواده اش توسط دیوها کشته شده اند؛ روایت می کند. زمان خیلی زیادی از آخرین جنگ بین انسانها و دیوها گذشته و آلیغان در قبیله ای در وسط جنگل بزرگ میشه و در آنجا مهارتهای زندگی و شکار رو به خوبی یاد میگیره.

اما داستان به همین سادگی نیست... روزی؛ بر حسب اتفاق ؛ آلیغان جوان با دو موجود عجیب و غریب برخورد میکنه... یک شیر بالدار سفید و یک درخت سخنگو! و آنها حقیقت هایی را در مورد خانواده واقعی، گذشته و اصالتش به او می گویند . و اینگونه آلیغان جوان را تشویق به گرفتن انتقام از دیوها میکنند آلیغان راهیِ سفری پر پیچ و خم میشه اما..

 

⚠️ قبل از مجموعه افسانه شاه قهرمان، رمان ایستآل را مطالعه کنید.

   

دانلود رمان افسانه شاه قهرمان جلد اول

 

📚 نام کتاب: در امتداد سرنوشت

 

📚 مجموعه: افسانه شاه قهرمان جلد 1

 

📚 نویسنده: سجاد مردومی سادات

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #فانتزی  #اساطیری

 

منبع: goldjar.blog.ir

 

📚 خلاصه:

یک سرزمین رویایی با نژادها و گونه هایی عجیب و غریب که باهم و در کنار هم زندگی میکنن…سرزمینی کهنسال که  پس از مرگ اولین پادشاهشان…از هم پاشید…. در این بین؛اهریمنی قدرتمند برای کسب حکومتِ نحسِ خود قصدِ حمله ای همه جانبه به این سرزمین را دارد.. اما… یک قهرمان…از نواده پادشاه اول…برایِ به دست آوردنِ حکومت جدش…به پا میخیزد،تا هم حکومتهایِ فاسد کنونی  را سرنگون کند…و هم در مقابل شرارتهایِ اهریمنان بِایستد… او کیست؟!

آخرین شاه قهرمان…

 

دانلود رمان افسانه شاه قهرمان جلد دوم

 

📚 نام کتاب: خلسه های تاریکی

 

📚 مجموعه: افسانه شاه قهرمان جلد 2

 

📚 نویسنده: سجاد مردومی سادات

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #فانتزی  #اساطیری

 

منبع: goldjar.blog.ir

 

📚 خلاصه:

یک سرزمین رویایی با نژادها و گونه هایی عجیب و غریب که باهم و در کنار هم زندگی میکنن…سرزمینی کهنسال که 

پس از مرگ اولین پادشاهشان…از هم پاشید…. در این بین؛اهریمنی قدرتمند برای کسب حکومتِ نحسِ خود قصدِ حمله ای همه جانبه به این سرزمین را دارد.. اما…

یک قهرمان…از نواده پادشاه اول…برایِ به دست آوردنِ حکومت جدش…به پا میخیزد،تا هم حکومتهایِ فاسد کنونی 

را سرنگون کند…و هم در مقابل شرارتهایِ اهریمنان بِایستد… او کیست؟!

آخرین شاه قهرمان…

 

 دانلود رمان افسانه شاه قهرمان جلد سوم

📚 نام کتاب: سرچشمه پلیدی

 

📚 مجموعه: افسانه شاه قهرمان جلد 3

 

📚 نویسنده: سجاد مردومی سادات

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #فانتزی  #اساطیری

 

منبع: goldjar.blog.ir

 

📚 خلاصه:

یک سرزمین رویایی با نژادها و گونه هایی عجیب و غریب که باهم و در کنار هم زندگی میکنن…سرزمینی کهنسال که  پس از مرگ اولین پادشاهشان…از هم پاشید…. در این بین؛اهریمنی قدرتمند برای کسب حکومتِ نحسِ خود قصدِ حمله ای همه جانبه به این سرزمین را دارد.. اما… یک قهرمان…از نواده پادشاه اول…برایِ به دست آوردنِ حکومت جدش…به پا میخیزد،تا هم حکومتهایِ فاسد کنونی  را سرنگون کند…و هم در مقابل شرارتهایِ اهریمنان بِایستد… او کیست؟!

آخرین شاه قهرمان…

 

 دانلود رمان افسانه شاه قهرمان جلد چهارم

📚 نام کتاب: دانلود رمان افسانه شاه قهرمان جلد چهارم

 

📚 مجموعه: افسانه شاه قهرمان جلد 4

 

📚 نویسنده: سجاد مردومی سادات

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #فانتزی  #اساطیری

 

منبع: goldjar.blog.ir

 

📚 خلاصه:

یک سرزمین رویایی با نژادها و گونه هایی عجیب و غریب که باهم و در کنار هم زندگی میکنن…سرزمینی کهنسال که  پس از مرگ اولین پادشاهشان…از هم پاشید…. در این بین؛اهریمنی قدرتمند برای کسب حکومتِ نحسِ خود قصدِ حمله ای همه جانبه به این سرزمین را دارد.. اما… یک قهرمان…از نواده پادشاه اول…برایِ به دست آوردنِ حکومت جدش…به پا میخیزد،تا هم حکومتهایِ فاسد کنونی  را سرنگون کند…و هم در مقابل شرارتهایِ اهریمنان بِایستد… او کیست؟!

آخرین شاه قهرمان…

دانلود رمان افسانه شاه قهرمان جلد پنجم

 

📚 نام کتاب: خیزش سایه ها 

 

📚 مجموعه: افسانه شاه قهرمان جلد 5

 

📚 نویسنده: سجاد مردومی سادات

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #فانتزی  #اساطیری

 

منبع: goldjar.blog.ir

 

📚 خلاصه:

یک سرزمین رویایی با نژادها و گونه هایی عجیب و غریب که باهم و در کنار هم زندگی میکنن…سرزمینی کهنسال که  پس از مرگ اولین پادشاهشان…از هم پاشید…. در این بین؛اهریمنی قدرتمند برای کسب حکومتِ نحسِ خود قصدِ حمله ای همه جانبه به این سرزمین را دارد.. اما… یک قهرمان…از نواده پادشاه اول…برایِ به دست آوردنِ حکومت جدش…به پا میخیزد،تا هم حکومتهایِ فاسد کنونی  را سرنگون کند…و هم در مقابل شرارتهایِ اهریمنان بِایستد… او کیست؟!

آخرین شاه قهرمان…

دانلود رمان افسانه شاه قهرمان جلد ششم

 

📚 نام کتاب: آخرین اتحاد

 

📚 مجموعه: افسانه شاه قهرمان جلد 6

 

📚 نویسنده: سجاد مردومی سادات

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #فانتزی  #اساطیری

 

منبع: goldjar.blog.ir

 

📚 خلاصه:

یک سرزمین رویایی با نژادها و گونه هایی عجیب و غریب که باهم و در کنار هم زندگی میکنن…سرزمینی کهنسال که  پس از مرگ اولین پادشاهشان…از هم پاشید…. در این بین؛اهریمنی قدرتمند برای کسب حکومتِ نحسِ خود قصدِ حمله ای همه جانبه به این سرزمین را دارد.. اما… یک قهرمان…از نواده پادشاه اول…برایِ به دست آوردنِ حکومت جدش…به پا میخیزد،تا هم حکومتهایِ فاسد کنونی  را سرنگون کند…و هم در مقابل شرارتهایِ اهریمنان بِایستد… او کیست؟!

آخرین شاه قهرمان…

 

دانلود رمان افسانه شاه قهرمان جلد هفتم

📚 نام کتاب: سقوط خدایان

 

📚 مجموعه: افسانه شاه قهرمان جلد 7

 

📚 نویسنده: سجاد مردومی سادات

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #فانتزی  #اساطیری

 

منبع: goldjar.blog.ir

 

📚 خلاصه:

یک سرزمین رویایی با نژادها و گونه هایی عجیب و غریب که باهم و در کنار هم زندگی میکنن…سرزمینی کهنسال که  پس از مرگ اولین پادشاهشان…از هم پاشید…. در این بین؛اهریمنی قدرتمند برای کسب حکومتِ نحسِ خود قصدِ حمله ای همه جانبه به این سرزمین را دارد.. اما… یک قهرمان…از نواده پادشاه اول…برایِ به دست آوردنِ حکومت جدش…به پا میخیزد،تا هم حکومتهایِ فاسد کنونی  را سرنگون کند…و هم در مقابل شرارتهایِ اهریمنان بِایستد… او کیست؟!

آخرین شاه قهرمان…

برای محافظت از دن، حاضر است دست به چه کارهایی بزند؟ چه قدر آماده است تا مثل یک کاهیل باشد؟ شاید گریس درست می‌گفت: «بعضی از رازها بهتر است که دفن شوند.»

 

 📚 خلاصه: ندارد