کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان شهرزاد قصه گوی من | سارینا مرادی

📚 نام کتاب: شهرزاد قصه گوی من   📚 مجموعه: جلد 1   📚 نویسنده: سارینا مرادی (* SARINA *)   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #جنایی   📚 خلاصه: ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯼ ﻣﻦ ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ﺭﻣﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﯾﺘﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩﻩ … ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﺎﺩﻩ … ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮﺷﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﺷﻬﺮﯼ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻩ … ﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩﺵ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ … ﮐﺎﺵ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺖ…

دانلود رمان شهرزاد قصه گوی من | سارینا مرادی

📚 نام کتاب: شهرزاد قصه گوی من

 

📚 مجموعه: جلد 1

 

📚 نویسنده: سارینا مرادی (* SARINA *)

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #جنایی

 

📚 خلاصه:

ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯼ ﻣﻦ ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ﺭﻣﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﯾﺘﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩﻩ … ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﺎﺩﻩ … ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮﺷﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﺷﻬﺮﯼ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻩ …

ﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩﺵ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ … ﮐﺎﺵ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺖ ﻭﺭﻭﺩﺵ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻗﺒﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﻩ … ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ :ﻧﺮﻭ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ! ﻧﺮﻭ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ ﻣﯿﺸﯽ … ﺧﯿﻠﯽ … ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﭘﯿﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ” ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ …

 

 

دانلود رمان هزار و یک شب گناه من جلد دوم

 

📚 نام کتاب: هزار و یک شب گناه من

 

📚 مجموعه: جلد 2

 

📚 نویسنده: سارینا مرادی (* SARINA *)

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #جنایی

 

📚 خلاصه:

دو سال از وقتی که آرین بی هیچ دلیلی شهرزاد رو رها کرد و از ایران خارج شد می گذره دو سالی که خیلی چیزها رو عوض کرده دیگه نه شهرزاد همون شهرزاد ساده ی آسیب پذیره و نه آرین همون آرینِ درستکار! این قصه قصه ی تغییر باورنکردنی دو آدمه…یکی اون سر دنیا تو شهری که هرگز نمی خوابه به خلاف رو آورده و اون یکی تو ایران برای فرار از خاطرات تلخش با کسی که براش مثل برادرش بوده ازدواج میکنه.اون عاشقانه ی ساده ی شهرزاد و آرین کم کم  بوی بدی به خودش میگیره…بوی خون!!

 

دانلود رمان شاه راز جلد سوم

 

📚 نام کتاب: شاه راز

 

📚 مجموعه: جلد 3

 

📚 نویسنده: سارینا مرادی (* SARINA *)

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #جنایی

 

📚 خلاصه:

زندگی هایی که ناگهان به هم گره می خورند...ماجراهایی که افراد برای هم پیش می آورند …واقعیت هایی که تبدیل به راز می شوند و رازهایی که به دست شخصیت ها برملا و تبدیل به حقیقت زندگی ها می شوند… این داستان روایت تضادهای زندگی ماست…روایتی ست از تقابل عشق وهوس،گناه و پاکی،دروغ وصداقت،تردید و اطمینان، شک و باور ! قصه از آنجایی آغاز می شود که چند قتل مشابه یک خبرنگار و یک سرگرد دایره ی جنایی را مقابل هم قرار می دهد… قتل هایی که برداشتی دقیق از یک جنایت واقعی هستند!