کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان گیلدا | فاطمه زمانی

📚 نام کتاب: گیلدا   📚 نویسنده: فاطمه زمانی   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   📚 خلاصه: دنیام رو غم برداشته...ولی تو اومدی هربار که نگاهت میکردم خیال میکردم به ابلیس نگاه میکنم،ولی زمان بهم فهموند که تو...فرشته ای نه من...تو کنارم بودی که همه منو فرشته ی موطلایی خطاب میکردند... من گیلدا فروزش...روزی با هزاران آرزو برای ساختن زندگی دوباره از شهر شعر و غزل به شهرنکبت و سیاهی یعنی تهران پا گذاشتم من،گیلدا دختر خورشید،بی پدر و مادر ،بی حتی ذره ای محبت پدری با به تهران آمدنم پا به دنیای…

دانلود رمان گیلدا | فاطمه زمانی

📚 نام کتاب: گیلدا

 

📚 نویسنده: فاطمه زمانی

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

 

📚 خلاصه:

دنیام رو غم برداشته...ولی تو اومدی هربار که نگاهت میکردم خیال میکردم به ابلیس نگاه میکنم،ولی زمان بهم فهموند که تو...فرشته ای نه من...تو کنارم بودی که همه منو فرشته ی موطلایی خطاب میکردند... من گیلدا فروزش...روزی با هزاران آرزو برای ساختن زندگی دوباره از شهر شعر و غزل به شهرنکبت و سیاهی یعنی تهران پا گذاشتم من،گیلدا دختر خورشید،بی پدر و مادر ،بی حتی ذره ای محبت پدری با به تهران آمدنم پا به دنیای کثیف تر از قبلم گذاشتم...شکستم،سوختم،متنفر شدم ولی....

.