کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان غرق در تنهایی | مریم کفایی

📚 نام کتاب: غرق در تنهایی   📚 نویسنده: مریم کفایی   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   📚 بخشی از رمان: ازماشین پیاده شدم وراهی اتاق کارن دراین بین شایدنزدیک صدنفربهم احترام گذاشتن وارد اتاق شدم و سرمیز نشستم صدای در زدن آمد،خیلی خشک گفتم:بفرمائید سربازی واردشدبعداحترام گذاشتن گفت:سرهنگ جودی(بابام)باهاتون کاردارن من:باشه رفت بیرون.پووووووف یعنی باباچیکارم داره، پاشدم تا اتاق بابا همه احترام گذاشتن درزدم که بابام گفت:بفرمائید قرار یه عملیات برین....

دانلود رمان غرق در تنهایی | مریم کفایی

📚 نام کتاب: غرق در تنهایی

 

📚 نویسنده: مریم کفایی

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

 

📚 بخشی از رمان:

ازماشین پیاده شدم وراهی اتاق کارن دراین بین شایدنزدیک صدنفربهم احترام گذاشتن وارد اتاق شدم و سرمیز نشستم صدای در زدن آمد،خیلی خشک گفتم:بفرمائید سربازی واردشدبعداحترام گذاشتن گفت:سرهنگ جودی(بابام)باهاتون کاردارن من:باشه رفت بیرون.پووووووف یعنی باباچیکارم داره، پاشدم تا اتاق بابا همه احترام گذاشتن درزدم که بابام گفت:بفرمائید

قرار یه عملیات برین...

.