کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان تا ابدیت | نگار جوینده

رمان چاپ شده است. لینک دانلود حذف شد.    📚 نام کتاب: تا ابدیت   📚 نویسنده: نگار جوینده   📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #عاشقانه   📚 خلاصه: فنجان را که در دست گرفتم، داغی اش انگشتانم را به گز گز انداخت. سرم را با طمانینه به سمتش برگرداندم و نگاهش کردم. مانند همیشه بود… محکم، استوار، آرام و با چشمانی قیر مانند در انتهایی ترین نقطه ی اقیانوس محبت. ضربان قلبم را کنار گوشم احساس می کردم. کوبشش از برکت گرمای او بود و حضورش. چشمانش خندید. لب هایش هم! انگشت اشاره اش را…

دانلود رمان تا ابدیت | نگار جوینده

رمان چاپ شده است. لینک دانلود حذف شد.

 

 📚 نام کتاب: تا ابدیت

 

📚 نویسنده: نگار جوینده

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #عاشقانه

 

📚 خلاصه:

فنجان را که در دست گرفتم، داغی اش انگشتانم را به گز گز انداخت. سرم را با طمانینه به سمتش برگرداندم و نگاهش کردم.

مانند همیشه بود…

محکم، استوار، آرام و با چشمانی قیر مانند در انتهایی ترین نقطه ی اقیانوس محبت. ضربان قلبم را کنار گوشم احساس می کردم. کوبشش از برکت گرمای او بود و حضورش. چشمانش خندید. لب هایش هم! انگشت اشاره اش را تا نزدیک صورتم پیش آورد و من گر گرفتم!

صدای 《 یک، دو، سه ، شوک!》، گفتنِ فردی غریبه در گوشم زنگ زد..!

کوه استوارم خمیده شد. تصویرش هر لحظه در مه غلیظی فرو رفت و مات و مات تر شد. با تمام جان و توانم به سمتش خیز برداشتم اما پاهایم به زمین میخ شده بود. صدای بوق در گوشم زنگ زد، فنجان از دستم رها شد…

دست هایم هم، یخ کرد…!