کدستان

کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان از ما بهترون | زهرا رئیسی

📚 نام کتاب: از ما بهترون   📚 نویسنده: زهرا رئیسی   📚 مجموعه: جلد اول (4 جلدی)   📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #ترسناک   📚 خلاصه: داستان با آنی که در واقع یک جن زیبا و خوشبخته آغاز میشه . اون با خانوادش تو یه ویلای بزرگ زندگی می کنن. داستان به جز مقدمه از زبان خود آنی بیان میشه . داستان عادیه به جز جایی که آنی عاشق پسری به نام آرش میشه . اما اون پسر…    📚 نام کتاب: از ما بهترون   📚 نویسنده: زهرا رئیسی   📚 مجموعه: جلد دوم   📚 ژانر: #رمان_ایرانی …

تلگرام
دانلود رمان از ما بهترون | زهرا رئیسی

📚 نام کتاب: از ما بهترون

 

📚 نویسنده: زهرا رئیسی

 

📚 مجموعه: جلد اول (4 جلدی)

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #ترسناک

 

📚 خلاصه:

داستان با آنی که در واقع یک جن زیبا و خوشبخته آغاز میشه . اون با خانوادش تو یه ویلای بزرگ زندگی می کنن. داستان به جز مقدمه از زبان خود آنی بیان میشه . داستان عادیه به جز جایی که آنی عاشق پسری به نام آرش میشه . اما اون پسر…

 

از ما بهترون 2 

📚 نام کتاب: از ما بهترون

 

📚 نویسنده: زهرا رئیسی

 

📚 مجموعه: جلد دوم

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #ترسناک

 

📚 خلاصه:

در جلد اول آنیا به کمک سازمانی که بهش اصول نظامی گری رو آموزش داده ؛ وارد دنیای از ما بهترون می شه و بهش کمک می شه تا به هدفش برسه. در جلد دوم گذشته ی آنیا قبل از خروج از دنیای از ما بهترون و مشکلات شخصیش مرور می شه و کم کم شخصیت واقعی افراد داستان مرور می شه. 

 

 

3-از ما بهترون 

📚 نام کتاب: از ما بهترون

 

📚 نویسنده: زهرا رئیسی

 

📚 مجموعه: جلد سوم 

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #ترسناک

 

📚 خلاصه:

در جلد سوم، تقدیر متفاوت آنیا رو نشون می ده و در حالی که آنیا تبدیل به تاثیر گذار ترین فرد دنیای خودش شده، سیر مدرن شدن اسپرایت سیتی رو شرح می ده 

 

4-از ما بهترون 

📚 نام کتاب: از ما بهترون

 

📚 نویسنده: زهرا رئیسی

 

📚 مجموعه: جلد چهارم 

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #ترسناک

 

📚 خلاصه:

از ما بهترون چهار ، ادامه ی مجموعه رمان های از ما بهترونه. در جلد اول آنیا به کمک سازمانی که بهش اصول نظامی گری رو آموزش داده ؛ وارد دنیای از ما بهترون می شه و بهش کمک می شه تا به هدفش برسه. در جلد دوم گذشته ی آنیا قبل از خروج از دنیای از ما بهترون و مشکلات شخصیش مرور می شه و کم کم شخصیت واقعی افراد داستان مرور می شه. جلد سوم، تقدیر متفاوت آنیا رو نشون می ده و در حالی که آنیا تبدیل به تاثیر گذار ترین فرد دنیای خودش شده، سیر مدرن شدن اسپرایت سیتی رو شرح می ده.