کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان اشک عشق | حوریه. ا

📚 نام کتاب: اشک عشق   📚 نویسنده: حوریه. ا   📚 مجموعه: جلد اول   📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #عاشقانه   📚 خلاصه: داستان یه عشق با محدودیته. حنانه دختری که با عشق اشنا میشه و به کسی دل میبنده که همه اونو از عشق به حنانه دور میکنن… اما روزگاره دیگه... علی عطا طی یه حوادثی با اینکه عاشق و شیفته حنانه است با شخص دیگه ای ازدواج میکنه و تازه مشکلات شروع میشه…    📚 نام کتاب: اشک عشق   📚 نویسنده: حوریه. ا   📚 مجموعه : جلد دوم   📚 ژانر: #رمان_ایرانی …

دانلود رمان اشک عشق | حوریه. ا

📚 نام کتاب: اشک عشق

 

📚 نویسنده: حوریه. ا

 

📚 مجموعه: جلد اول

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #عاشقانه

 

📚 خلاصه:

داستان یه عشق با محدودیته. حنانه دختری که با عشق اشنا میشه و به کسی دل میبنده که همه اونو از عشق به حنانه دور میکنن… اما روزگاره دیگه... علی عطا طی یه حوادثی با اینکه عاشق و شیفته حنانه است با شخص دیگه ای ازدواج میکنه و تازه مشکلات شروع میشه…

 

2-اشک عشق 

📚 نام کتاب: اشک عشق

 

📚 نویسنده: حوریه. ا

 

📚 مجموعه : جلد دوم

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #عاشقانه

 

📚 بخشی از رمان:

دستامو تو جیب مانتوم فرو کردم و با قدم هایی اروم به سمت خ و نه حرکت کردم.

خیابون ها شلوغ نبود.

اوایل تابستون بود و به نظر میومد که بیشتر مردم به مسافرت رفته باشن…

با یه تیکه سنگ زیر پام که مدام با نوک کفشم به جلو پرتابش میکردم خیره شده بودم.

به جلوی در رسیدم و با کلید در و باز کردم و وارد خ و نه شدم.

صدای کسی از خو نه نمیومد.

کفشامو از پام در اوردم و وارد خ و نه شدم.

صدای تلویزیون میومد.ولی کسی جلو تلویزیون نبود.

واسه اینکه کسی منو نبینه سریع از پله ها بالا رفتم و وارد اتاق شدم و در و اروم بستم.

روی تخت با همون لباسا دراز کشیدم و سعی کردم واسه چند لحظه اروم بگیرم.

اما تا چشمم و بستم اشکم اروم و لغزون از گوشه چشمم چکید.