کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان مرد عروسکی | سیرا

📚 نام کتاب: مرد عروسکی   📚 نویسنده: سیرا   📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #ترسناک  #معمایی   📚 بخشی از رمان:  ساعت 30:8 صبح روز دوشنبه  دکتر کاوه تند تند پیپ میکشید ، بوی توتون در فضای اتاق مشاوره پراکنده شده بود ..  جای سیگاری پر که رو به رویم قرار داشت به من دهن کجی میکرد ..  سرم را پایین انداختم و شقیقه هایم را فشار دادم ..  پرده های ضخیمی که مانع از ورود نور میشد فضای اتاق را تاریک کرده بود ، تاریک مانند ذهنم ..  کاوه رو به روی من پشت میز فلزی…

دانلود رمان مرد عروسکی | سیرا

📚 نام کتاب: مرد عروسکی

 

📚 نویسنده: سیرا

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #ترسناک  #معمایی

 

📚 بخشی از رمان:

 ساعت 30:8 صبح روز دوشنبه 

دکتر کاوه تند تند پیپ میکشید ، بوی توتون در فضای اتاق مشاوره پراکنده شده بود .. 

جای سیگاری پر که رو به رویم قرار داشت به من دهن کجی میکرد .. 

سرم را پایین انداختم و شقیقه هایم را فشار دادم .. 

پرده های ضخیمی که مانع از ورود نور میشد فضای اتاق را تاریک کرده بود ، تاریک مانند ذهنم .. 

کاوه رو به روی من پشت میز فلزی لم داده و سخت در فکر بود .. 

آنهایی که معرفی اش کرده بودند میگفتند بهترین روانپزشک تهران است ، کسی روی دستش نبود ! مدرک دکترایش را از  معتبرترین دانشگاه آمریکا اخذ کرده و هیچ تردیدی در کارش وجود نداشت اما به گفته خویش این کیس از نادرترین مواردی بود  که در طول سالیان متمادی برایش پیش آمده بود .. 

.