کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان این مرد ویران است جلد 1 و 2 | سناتور

📚 نام کتاب: این مرد ویران است   📚 نویسنده: سناتور   📚 مجموعه: جلد اول   📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #عاشقانه   منبع: نگاه دانلود   📚 خلاصه: اسپرسو خورده ای؟ تلخ است؛مزه ی زهرمار می دهد... و حال من داستانی را روایت می‌کنم که مزه ی اسپرسو می دهد؛ اسپرسویی لبریز از جنون نوجوانی! لبریز از نفرت... لبریز از عشق نهفته در ابعاد بی هویتی! لبریز از اجبار... لبریز از غم... لبریز از بیچارگی... لبریز از ندانستن ها و پیش داوری ها... الیسیما سپهری؛نوجوانی که نفرتش از سر بی مهری…

دانلود رمان این مرد ویران است جلد 1 و 2 | سناتور

📚 نام کتاب: این مرد ویران است

 

📚 نویسنده: سناتور

 

📚 مجموعه: جلد اول

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #عاشقانه

 

منبع: نگاه دانلود

 

📚 خلاصه:

اسپرسو خورده ای؟ تلخ است؛مزه ی زهرمار می دهد... و حال من داستانی را روایت می‌کنم که مزه ی اسپرسو می دهد؛ اسپرسویی لبریز از جنون نوجوانی!

لبریز از نفرت... لبریز از عشق نهفته در ابعاد بی هویتی! لبریز از اجبار... لبریز از غم... لبریز از بیچارگی... لبریز از ندانستن ها و پیش داوری ها...

الیسیما سپهری؛نوجوانی که نفرتش از سر بی مهری هاست و در پس این نفرت،از درونش انتقام فوران می‌کند. او دنبال یک راه حل است؛شاید یک ورد که بتواند در عرض سه روز سام را نیست و نابود کند.فقط سه روز؛سه روز لعنتی...و اما سام کیست؟یک مرد ویران یا ویرانگر؟الیسیما مقصر است یا سام؟ چه کسی ویرانگر است و چه کسی ویران شده؟

 

من به برلین نمی روم 

📚 نام کتاب: من به برلین نمی‌روم

 

📚 نویسنده: سناتور / #سناتور

 

📚 مجموعه: جلد دوم

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #عاشقانه

 

منبع: نگاه دانلود

 

📚 خلاصه:

روزها از پس هم گذشته و اینک الیسیما، دیگر آن نوجوان درمانده‌ی شانزده‌ساله نیست؛ لیکن او را روزگار و حماقت خودش، عوض کرده است. او تازه دارد معنی "مجازات زن‌بودنش" را می‌فهمد. هفت‌سال از مرگ سام می‌گذرد و او در بالین خانواده‌ی طاهری تاب آورده است؛ خانواده‌ای که از یک نقطه‌ی کوچک به همه‌ی زندگی‌اش تبدیل شدند. همه‌چیز آرام به نظر می‌رسد؛ اما اصل ماجرا چیز دیگری است. در این میان، بازگشت دماوند به هیاهوی این آشفته‌بازار، دامن می‌زند و...