کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان مرد ماورائی | arefe. Sajadi

نام کتاب: مرد ماورائی نویسنده: arefe. Sajadi خلاصه: این داستان حکایت مردیست که مجهول‌بودنش، هیزم می‌شود و جرقه‌ی کنجکاوی را شعله‌ور می‌کند و دختری که در‌‌ همان

دانلود رمان مرد ماورائی | arefe. Sajadi

📚 نام کتاب: مرد ماورائی


📚 نویسنده: arefe. Sajadi (عارفه سجادی)

📚 منبع: negahdl.com


📚 خلاصه:

این داستان حکایت مردیست که مجهول‌بودنش، هیزم می‌شود و جرقه‌ی کنجکاوی را شعله‌ور می‌کند و دختری که در‌‌ همان آتش می‌سوزد. دخترکی که کنجکاوی‌اش گریبان‌گیر رویا‌هایش می‌شود و کاخ آرزوهایی را که روزی آجر به آجرش را با مرد رویا‌هایش طرح زده ویران می‌کند.
و مردی که به جان ریشه‌ی آرزو‌ها تیشه می‌شود؛ همانی‌ست که می‌گویند ماورائی. این داستان، داستان مرد ماورائی است.

.