کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان عهد با شیطان

نام کتاب: عهد با شیطان خلاصه: مردم فکر میکنند هزاران سال پیش بود که انسان ها شیطان را پرستش می کردنند و با استفاده از جادوی سیاه بیگناهان را میکشتند، غافل از ای

دانلود رمان عهد با شیطان

📚 نام کتاب: عهد با شیطان


📚 نویسنده: Angelus autem mors , Arezoo.D (مهیده.ر ح)

📚 منبع: 1roman.ir


📚 خلاصه:

مردم فکر میکنند هزاران سال پیش بود که انسان ها شیطان را پرستش می کردنند و با استفاده از جادوی سیاه بیگناهان را میکشتند، غافل از اینکه در همین حوالی مادری فرزنداش را و مردی همسرش را در راه پرستش شیطان قربانی میکند! 

.