کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان پاییز آغاز زندگیست | بهناز کاظمی

نام کتاب: پاییز آغاز زندگیست نویسنده: بهناز کاظمی خلاصه: قصه ی ما قصه ی دختری است از جنس ناب محبت ... محبتی که هرگز پوششی از منت را بر خود ندیده است ... دختر...

دانلود رمان پاییز آغاز زندگیست | بهناز کاظمی

📚 نام کتاب: پاییز آغاز زندگیست


📚 نویسنده: بهناز کاظمی


📚 منبع: negahdl.com


📚 خلاصه:

قصه ی ما قصه ی دختری است از جنس ناب محبت ... محبتی که هرگز پوششی از منت را بر خود ندیده است ... دختری که مادر به دنیا آمده است و مادرانه می بارد برای تک تک انسان های زندگی اش ... دختری که دل به محبت خداوندش سپرده و دست در دست او با قدرت قدم بر می دارد و با لبخند پر نورش دنیای تاریک تنهایی اطرافیانش را روشن می کند ... و وجودش همچون سرپناهی برای همه است ... اما ... همیشه امایی هست ... زندگی همیشه بر یک حال نمی ماند ... دست روزگار تیرگی هایی برای این دختر می آورد ... او با این تیرگی ها چه می کند ؟!

.