کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان دانشگاه عشق

نام کتاب: دانشگاه عشق خلاصه: آنگاه که غرور کسی را له میکنی٬ آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی٬ آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی٬ آنگاه که...

دانلود رمان دانشگاه عشق

🟡 نام کتاب: دانشگاه عشق

🟡 نویسنده: ناشناس

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه #طنز

🟡 خلاصه:
آنگاه که غرور کسی را له میکنی٬
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی٬
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی٬
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری٬
آنگاه که حتی گوشت را میبندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی٬
آنگاه که خدا را میبینی و بنده ی خدا را نادیده میگیری٬
میخواهم بدانم٬
دستانت را بسوی کدام آسمان دراز میکنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟؟

.