کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان جادوگران بی هویت 2 جلدی | یاسمن درودگر

🟡 نام کتاب: جادوگران بی هویت 🟡 مجموعه: جلد 11️⃣ #جادوگران_بی_هویت12️⃣ #جادوگران_بی_هویت2 🟡 نویسنده: یاسمن درودگر (مهشید) 🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #ترسناک  #فانتزی منبع: ROMANKADE.COM 🟡 خلاصه:وجود یک روح در سه تن درقرن های متمادی؛ به خلسه رفتن برای قرن های زیاد و در اخر مبارزه با جادوی سیاه…مریلینا دختری از قبیله ی باستانی که برای محافظت از مردمشدست به فداکاری زد …اما در این حین ….

دانلود رمان جادوگران بی هویت 2 جلدی | یاسمن درودگر

🟡 نام کتاب: جادوگران بی هویت

🟡 مجموعه: جلد 1
1️⃣ #جادوگران_بی_هویت1
2️⃣ #جادوگران_بی_هویت2

🟡 نویسنده: یاسمن درودگر (مهشید)

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #ترسناک  #فانتزی

منبع: ROMANKADE.COM

🟡 خلاصه:
وجود یک روح در سه تن درقرن های متمادی؛ به خلسه رفتن برای قرن های زیاد و در اخر مبارزه با جادوی سیاه…
مریلینا دختری از قبیله ی باستانی که برای محافظت از مردمش
دست به فداکاری زد …
اما در این حین …

.