کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان بالاتر از سیاهی | tromprat

🟡 نام کتاب: بالاتر از سیاهی 🟡 نویسنده: tromprat 🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #معمایی منبع: negahdl.com 🟡 خلاصه:رمان درمورد مردی هنرمنده که شرکت تبلیغاتی داره طی اتفاقی در گذشته حافظشو از دست داده و دنبال انتقام از عوامل و کسایی که گذشتشو ازش گرفتن طی رخدادی اتفاقی از قبل با کسی دوست میشه که براش جای خانوادش و پر میکنه خانواده ای که بهش میگن اون متعلق به هیچکس و هیچ چیزی نیست ولی انقدر مرد سرسختی هست که این چیزا مانع رسیدن به هدفش که شهرت در هنره نشه..

دانلود رمان بالاتر از سیاهی | tromprat

🟡 نام کتاب: بالاتر از سیاهی

🟡 نویسنده: tromprat


🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #معمایی

منبع: negahdl.com

🟡 خلاصه:
رمان درمورد مردی هنرمنده که شرکت تبلیغاتی داره طی اتفاقی در گذشته حافظشو از دست داده و دنبال انتقام از عوامل و کسایی که گذشتشو ازش گرفتن طی رخدادی اتفاقی از قبل با کسی دوست میشه که براش جای خانوادش و پر میکنه خانواده ای که بهش میگن اون متعلق به هیچکس و هیچ چیزی نیست ولی انقدر مرد سرسختی هست که این چیزا مانع رسیدن به هدفش که شهرت در هنره نشه.

.