کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان اشک خورشید | پانیذ میردار

🟡 نام کتاب: اشک خورشید 🟡 نویسنده: پانیذ میردار (paniz1300) 🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی منبع: negahdl.com 🟡 خلاصه:موضوع درباره مدرسه جادوگری که قوانین خودش رو داره و دو اصل جادوگر از هم جدا هستند و فقط اجازه جنگ باهم رو دارند…..اما ایسا فرشته پاکی ها در بین نبرد با سلفوس شیطان اتشین میفهمد که نمیتواند به او صدمه بزند در واقع نیرویی مانع جنگ ان دو میشود جوری که هیچ کدام نمیتوانند بجنگندو به هم صدمه وارد کنند……و این موضوع افسانه قدیمی رو دوباره زنده میکنه و باعث… .

دانلود رمان اشک خورشید | پانیذ میردار

🟡 نام کتاب: اشک خورشید

🟡 نویسنده: پانیذ میردار (paniz1300)

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی

منبع: negahdl.com

🟡 خلاصه:
موضوع درباره مدرسه جادوگری که قوانین خودش رو داره و دو اصل جادوگر از هم جدا هستند و فقط اجازه جنگ باهم رو دارند…..اما ایسا فرشته پاکی ها در بین نبرد با سلفوس شیطان اتشین میفهمد که نمیتواند به او صدمه بزند در واقع نیرویی مانع جنگ ان دو میشود جوری که هیچ کدام نمیتوانند بجنگندو به هم صدمه وارد کنند……و این موضوع افسانه قدیمی رو دوباره زنده میکنه و باعث… 

.