کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان يک قدم تا تباهی | سوگند صيادي

🟡 نام کتاب: يک قدم تا تباهی 🟡 نویسنده: سوگند صيادي 🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه 🟡 خلاصه:داستان بهار یک زندگی که به زمستانی سرد بدل شد داستان از خود گذشتگی و جدال با دست شوم و سنگین دیو سرنوشت داستان عاشقانه های بر باد رفته ورسیدن به مرض تباهی و سقوط و درست زمانی که تا تباهی تنها یک قدم مانده بود یک جرقه، یک حس ناب وتکرار نشدنی، بار دیگر مشعل امید را در دل ها به اهتزاز در آورد..

دانلود رمان يک قدم تا تباهی | سوگند صيادي

🟡 نام کتاب: يک قدم تا تباهی

🟡 نویسنده: سوگند صيادي

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

🟡 خلاصه:
داستان بهار یک زندگی که به زمستانی سرد بدل شد داستان از خود گذشتگی و جدال با دست شوم و سنگین دیو سرنوشت داستان عاشقانه های بر باد رفته ورسیدن به مرض تباهی و سقوط و درست زمانی که تا تباهی تنها یک قدم مانده بود یک جرقه، یک حس ناب وتکرار نشدنی، بار دیگر مشعل امید را در دل ها به اهتزاز در آورد.

.