کدستان

کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود مجموعه رمان سلحشور | نونا بانو

🟡 نام کتاب: بازگشت وارث 🟡 مجموعه: سلحشور جلد 1 1️⃣ #بازگشت_وارث2️⃣ #دروازه_زندگی_دروازه_مرگ3️⃣ #ارتش_عقاب 🟡 نویسنده: *نونا بانو* 🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #فانتزی  #ماجراجویی  #حماسی منبع: negahdl.com 🟡 خلاصه:اندوه مرگ والدین بر قلب امیلی سایه انداخته. مرگی نابه هنگام و شاید مرموز...پلی میشود برای ارتباط با دیگران, هفت جوان... چرخه طبیعت روال خود را دارد... طلسم پیشنیان هنوز پابرجاست... ابرهای سیاه و متراکم, آسمان شهر را دربرمیگیرد و شاید این یک نشانه باشد... نفوذ دشمن!....

تلگرام
دانلود مجموعه رمان سلحشور | نونا بانو

🟡 نام کتاب: بازگشت وارث

🟡 مجموعه: سلحشور جلد 1


1️⃣ #بازگشت_وارث
2️⃣ #دروازه_زندگی_دروازه_مرگ
3️⃣ #ارتش_عقاب

🟡 نویسنده: *نونا بانو*

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #فانتزی  #ماجراجویی  #حماسی

منبع: negahdl.com

🟡 خلاصه:
اندوه مرگ والدین بر قلب امیلی سایه انداخته. مرگی نابه هنگام و شاید مرموز...پلی میشود برای ارتباط با دیگران, هفت جوان... چرخه طبیعت روال خود را دارد... طلسم پیشنیان هنوز پابرجاست... ابرهای سیاه و متراکم, آسمان شهر را دربرمیگیرد و شاید این یک نشانه باشد... نفوذ دشمن!...

.