کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد | سپیده فرهادی

🟡 نام کتاب:  بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد 🟡 نویسنده: سپیده فرهادی 🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه 🟡 خلاصه:نسل جدید و پر از ماجراجویی! نسلی که تمایل به کشف هر رمز پنهانی دارد حتی احساس کشف نشده. نسلی که میخواهد خودش باشد و خودش تصمیم بگیرد و نباید قربانی تصمیمات نسلی پیشین شود. نسلی که خواهان قربانی نشدن در گیر و دار احساسی پا به میدان مبارزه می گذارد و شکست میخورد. شکستی نا برابر که پشیمانی جانسوزی در بردارد و حال همانطور که پا به میدان مبارزه گذاشت تنهاست در قبال سپاهی عظیم!اوست و…

دانلود رمان بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد | سپیده فرهادی

🟡 نام کتاب:  بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد

🟡 نویسنده: سپیده فرهادی

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

🟡 خلاصه:
نسل جدید و پر از ماجراجویی! نسلی که تمایل به کشف هر رمز پنهانی دارد حتی احساس کشف نشده. نسلی که میخواهد خودش باشد و خودش تصمیم بگیرد و نباید قربانی تصمیمات نسلی پیشین شود. نسلی که خواهان قربانی نشدن در گیر و دار احساسی پا به میدان مبارزه می گذارد و شکست میخورد. شکستی نا برابر که پشیمانی جانسوزی در بردارد و حال همانطور که پا به میدان مبارزه گذاشت تنهاست در قبال سپاهی عظیم!اوست و فاصله ها! چه کسی برنده میشود؟ احساس یا منطق….

.