کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان اصیل زاده تاریکی | س. شاه حسینی

🟡 نام کتاب: اصیل زاده تاریکی 🟡 نویسنده: س. شاه حسینی 🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی منبع: nevisadl.com 🟡 خلاصه:انسان باور داشت که «سایه»، یعنی نبود نور!!قرن ها انگار که بازیشان گرفته بود گذشتند و به جایی رسیدند که انسانی از جنس سایه ها متولد شد....فردی متولد شده در لحظه ی تاریکی زمین....داستان از همان لحظه شروع شد...از همان لحظه ای که ماه درخشان پوزخندی به باور اشتباه زمینیان زد و در پس سایه اش فردی متولد شد با قدرت روشنایی خورشید...فردی از جنس سایه ی ماه و قدرت کامل خورشید....باز…

دانلود رمان اصیل زاده تاریکی  | س. شاه حسینی

🟡 نام کتاب: اصیل زاده تاریکی

🟡 نویسنده: س. شاه حسینی

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی

منبع: nevisadl.com

🟡 خلاصه:
انسان باور داشت که «سایه»، یعنی نبود نور!!قرن ها انگار که بازیشان گرفته بود گذشتند و به جایی رسیدند که انسانی از جنس سایه ها متولد شد....فردی متولد شده در لحظه ی تاریکی زمین....داستان از همان لحظه شروع شد...از همان لحظه ای که ماه درخشان پوزخندی به باور اشتباه زمینیان زد و در پس سایه اش فردی متولد شد با قدرت روشنایی خورشید...فردی از جنس سایه ی ماه و قدرت کامل خورشید....باز هم سال ها با پوزخند های متوالی ماه و خورشید گذشتند و قرن شدند...در پس این سال ها مردی بود که عقیده داشت ماه و خورشید با هم در جدالند!من درباره ی ماه و خورشید نمی دانم اما شک ندارم افرادی روی زمین هستند که وارثان قدرت های ماه و خورشیدند و این وارثان سال هاست که با هم سر جنگ دارند...جدال در میان سایه هاست...در میان نور هاست ...و من....؟؟من زاده ی ماهم...زاده ی خورشید...من وارث سایه هام...وارث عشقم...وارث جدال...من یکی از قانون شکنان راه عاشقی هستم.... و قصدم..

.