کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان آلباستی | طیبه حیدرزاده

🟡 نام کتاب: آلباستی 🟡 نویسنده: طیبه حیدرزاده (نارینه) 🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی 🟡 خلاصه:ترنج با باری از گذشته‌ای تاریک که روی شانه‌هایش سنگینی می‌کند، از شهر زادگاه خود برای فرار از تهمت‌ها راهی سفر به روستایی محروم می‌شود. روستایی که در دل خود حوادث و اتفاقات ناگواری برایش به ارمغان می‌آورد. آیا ترنج در این روستا آرامش گم‌شده‌ی خود را دوباره می‌یابد؟ یا در کوران (جریان) حوداث آنچه را که هم دارد ازدست خواهد داد؟.

دانلود رمان آلباستی  | طیبه حیدرزاده

🟡 نام کتاب: آلباستی

🟡 نویسنده: طیبه حیدرزاده (نارینه)

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی


🟡 خلاصه:

ترنج با باری از گذشته‌ای تاریک که روی شانه‌هایش سنگینی می‌کند، از شهر زادگاه خود برای فرار از تهمت‌ها راهی سفر به روستایی محروم می‌شود. روستایی که در دل خود حوادث و اتفاقات ناگواری برایش به ارمغان می‌آورد. آیا ترنج در این روستا آرامش گم‌شده‌ی خود را دوباره می‌یابد؟ یا در کوران (جریان) حوداث آنچه را که هم دارد ازدست خواهد داد؟

.