کدستان

کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان جدال نور و تاریکی | کار گروهی

🟡 نام کتاب: جدال نور و تاریکی   🟡 نویسندگان: Roghayehl و Blackrose   🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی   منبع: nevisadl.com   🟡 خلاصه: بازهم جدالی دیگر، جنگ تمام نشدنی نورو تاریکی. قدرت نور برای پاکی، مهربانی، عدالت وقدرت تاریکی برای ظلم، شرارت و خشمو نفرت با یکدیگر می جنگند. هر جناح قدرت های خاص خود رادارند و افرادی که برای این دو می جنگند. این بار کدام یک می تواند پیروز میدان باشد؟ آیا خیر برشر می تواند پیروز شود یا... آن هم وقتی پای عشق ممنوعه ای به قصه باز شود.…

تلگرام
دانلود رمان جدال نور و تاریکی | کار گروهی

🟡 نام کتاب: جدال نور و تاریکی

 

🟡 نویسندگان: Roghayehl و Blackrose

 

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی

 

منبع: nevisadl.com

 

🟡 خلاصه:

بازهم جدالی دیگر، جنگ تمام نشدنی نورو تاریکی. قدرت نور برای پاکی، مهربانی، عدالت وقدرت تاریکی برای ظلم، شرارت و خشمو نفرت با یکدیگر می جنگند. هر جناح قدرت های خاص خود رادارند و افرادی که برای این دو می جنگند. این بار کدام یک می تواند پیروز میدان باشد؟ آیا خیر برشر می تواند پیروز شود یا... آن هم وقتی پای عشق ممنوعه ای به قصه باز شود. آیا عشق می تواند پیروز میدان شود؟ درآخر کدام پیروز این جدال می شود؟ نور؟ تاریکی؟ یاعشق؟

.