کدستان

کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان عشق حقیقی | ساجده سوزنچی

🟡 نام کتاب: عشق حقیقی   🟡 نویسنده: ساجده سوزنچی   🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   🟡 خلاصه: محمد دانشجوی رشته ی خلبانی با همون لباس های خاصِ متخصصانِ پرواز دلِ مریم دختر عمه‌ش رو می بره!!! همون طور که مریم تمام ذهن محمد رو پر کرده و جایی برای کسی نذاشته… اون ها با فاصله سنی زیاد و توی سن کم باهم ازدواج می کنن. محمد و مریم در راهِ دل بردن از هم قدم بر می دارن. ما رو همراهی کنید در داستان زندگی کسانی که بهم عشق حقیقی دارن..

تلگرام
دانلود رمان عشق حقیقی | ساجده سوزنچی

🟡 نام کتاب: عشق حقیقی

 

🟡 نویسنده: ساجده سوزنچی

 

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

 

🟡 خلاصه:

محمد دانشجوی رشته ی خلبانی با همون لباس های خاصِ متخصصانِ پرواز دلِ مریم دختر عمه‌ش رو می بره!!! همون طور که مریم تمام ذهن محمد رو پر کرده و جایی برای کسی نذاشته… اون ها با فاصله سنی زیاد و توی سن کم باهم ازدواج می کنن. محمد و مریم در راهِ دل بردن از هم قدم بر می دارن. ما رو همراهی کنید در داستان زندگی کسانی که بهم عشق حقیقی دارن.

.