کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان فوتبالیست عاشق 2 جلدی | ساجده سوزنچی

🟡 نام کتاب: فوتبالیست عاشق   🟡 مجموعه: جلد 1   🟡 نویسنده: ساجده سوزنچی   🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   🟡 خلاصه: رمان فوتبالیست عاشق روایتگر زندگی  فرهاد دروازبان محبوب و دوست داشتنی و مشکلات زندگی شخصیش...  🟡 نام کتاب: فوتبالیست عاشق   🟡 مجموعه: جلد 2   🟡 نویسنده: ساجده سوزنچی   🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   🟡 خلاصه: ادامه ی زندگی پر پیچ و تاب  فرهاد، و سرنوشت نفس بدون آرمان...

دانلود رمان فوتبالیست عاشق 2 جلدی | ساجده سوزنچی

🟡 نام کتاب: فوتبالیست عاشق

 

🟡 مجموعه: جلد 1

 

🟡 نویسنده: ساجده سوزنچی

 

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

 

🟡 خلاصه:

رمان فوتبالیست عاشق روایتگر زندگی  فرهاد دروازبان محبوب و دوست داشتنی و مشکلات زندگی شخصیش...

 

فوتبالیست عاشق جلد دوم

🟡 نام کتاب: فوتبالیست عاشق

 

🟡 مجموعه: جلد 2

 

🟡 نویسنده: ساجده سوزنچی

 

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

 

🟡 خلاصه:

ادامه ی زندگی پر پیچ و تاب  فرهاد، و سرنوشت نفس بدون آرمان...