کدستان

کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان تسخیر ارواح 2 جلدی | Hanieh_M

📚 نام کتاب: تسخیر ارواح   📚 مجموعه: جلد 1   📚 نویسنده: Hanieh_M   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه #فانتزی  #ترسناک   📚 خلاصه: یک مسابقه، یک بازی غیر قانونی، مسابقه ای که ارواح را احضار می کنند؛ بازی با ارواح!  گیو پسری است که وارد این مسابقات شده. شخصی با استعداد فوق العاده اما مرگبار! گیو با یک خطا کوچک، با خواندن کتابی ممنوعه باعث فاجعه ای می شود که غیر قابل برگشت است. گیو دروازه دنیای مرده‌ها را بر روی دنیای زنده ها باز می کند...  📚 نام کتاب: تسخیر ارواح…

تلگرام
دانلود رمان تسخیر ارواح 2 جلدی | Hanieh_M

📚 نام کتاب: تسخیر ارواح

 

📚 مجموعه: جلد 1

 

📚 نویسنده: Hanieh_M

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه #فانتزی  #ترسناک

 

📚 خلاصه:

یک مسابقه، یک بازی غیر قانونی، مسابقه ای که ارواح را احضار می کنند؛ بازی با ارواح! 

گیو پسری است که وارد این مسابقات شده. شخصی با استعداد فوق العاده اما مرگبار!

گیو با یک خطا کوچک، با خواندن کتابی ممنوعه باعث فاجعه ای می شود که غیر قابل برگشت است. گیو دروازه دنیای مرده‌ها را بر روی دنیای زنده ها باز می کند...

 

تسخیر ارواح جلد دوم

📚 نام کتاب: تسخیر ارواح

 

📚 مجموعه: جلد 2

 

📚 نویسنده: Hanieh_M

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #عاشقانه  #فانتزی  #ترسناک

 

📚 خلاصه:

همه چیز از خواندن یک کتاب آغاز شد. کتابي که دروازه ی دو دنیا مردگان و زندگان را باز مي کند و ارواح حریصانه بدن

انسان ها را تصاحب مي کنند. آنها با انسان ها معامله ای مي کنند؛ عهد مي بندند، در ازای گرفتن روح و جسم پر قدرت گیو به دنیای مردگان باز گردند. اما آیا ارواح به عهد خود وفا دارند؟