کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان لعنت به هر چی رفتنه | مسیحه زادخو

📚 نام کتاب: لعنت به هر چی رفتنه   📚 جلد اول (جلد دوم فعلا موجود نیست)   📚 نویسنده: مسیحه زادخو   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   📚 خلاصه: دختری از جنس شرق عاطفه ،گستاخ مردی با تنپوش غرور وتعصب دوقطب مخالف ،جذبی پنهانی… غروری کاذب ،حرفهای دروغ ،عشقی پنهان دوسافر یک راه انتهای خط یک مسافر یک راه التماس در پس اشک...  .

دانلود رمان لعنت به هر چی رفتنه | مسیحه زادخو
📚 نام کتاب: لعنت به هر چی رفتنه
 
📚 جلد اول (جلد دوم فعلا موجود نیست)
 
📚 نویسنده: مسیحه زادخو
 
📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه
 
📚 خلاصه:
دختری از جنس شرق عاطفه ،گستاخ مردی با تنپوش غرور وتعصب دوقطب مخالف ،جذبی پنهانی… غروری کاذب ،حرفهای دروغ ،عشقی پنهان دوسافر یک راه انتهای خط یک مسافر یک راه التماس در پس اشک...
 

.