کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان پرسه های شبانه | نیلوفر صبوری

🟡 نام کتاب: پرسه های شبانه 🟡 مجموعه: جلد 11️⃣ #پرسه_های_شبانه2️⃣ جلد دوم در حال تایپ 🟡 نویسنده: نیلوفر صبوری، آلون اچ کا 🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی  #خون_آشامی #گرگینه 🟡 خلاصه:به اطرافم نگاه کردم همه سخت در حال جنگ بودن گرگینه ها خوناشام هارو میدریدن و خوناشام ها قلب گرگینه ها و انسان هارو در میاوردن افراد جهش یافته هم هر کدوم به سبک خودشون با دشمنا میجنگیند اتش خشم انتقام چشم همه رو کور کرده بود و همه ی اینا زیر سر یه شخص بود لیزا اون زن ظالم که احد کرده بود تمام موجودات…

دانلود رمان پرسه های شبانه | نیلوفر صبوری

🟡 نام کتاب: پرسه های شبانه

🟡 مجموعه: جلد 1
1️⃣ #پرسه_های_شبانه
2️⃣ جلد دوم در حال تایپ

🟡 نویسنده: نیلوفر صبوری، آلون اچ کا

🟡 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #فانتزی  #خون_آشامی #گرگینه

🟡 خلاصه:
به اطرافم نگاه کردم همه سخت در حال جنگ بودن گرگینه ها خوناشام هارو میدریدن و خوناشام ها قلب گرگینه ها و انسان هارو در میاوردن افراد جهش یافته هم هر کدوم به سبک خودشون با دشمنا میجنگیند اتش خشم انتقام چشم همه رو کور کرده بود 
و همه ی اینا زیر سر یه شخص بود لیزا اون زن ظالم که احد کرده بود تمام موجودات غیر عادی و جهش یافته رو بکشه
 و حال همه رو به جون هم انداخته بود و خودش یه گوشه نظاره گر بود و لذت میبرد
یکی باید به این ظلمات پایان بده و اون شخص فقط منم اسکات یه انسان که توسط یک گرگینه دریده شد و تبدیل به یک کابوس برای لیزا شد.

.