کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان اختر دختر زیبای قاجار | الی نجفی

📚 نام کتاب: اختر دختر زیبای قاجار   📚 نویسنده: الی نجفی   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #تاریخی   📚 خلاصه: این رمان به زندگی سخت و پر فراز و نشیب و عاشقانه ی یک دختر قاجاری  میپردازد و فراز و فرود های زندگی او را دربر میگیرد.  اختر پانزده ساله است و هنوز در خانه ی پدری زندگی میکند ,پدرش قاپوچی (دربان) خانه ی ابولفتح خان معتمدی است واز انجایی که خانواده ی اختر از افراد کم بضاعت در آن زمان بودند تصمیم میگیرند با هر ترفندی که شده اختر را به کلفتی در یکی از خانه های علما…

دانلود رمان اختر دختر زیبای قاجار | الی نجفی

📚 نام کتاب: اختر دختر زیبای قاجار

 

📚 نویسنده: الی نجفی

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه  #تاریخی

 

📚 خلاصه:

این رمان به زندگی سخت و پر فراز و نشیب و عاشقانه ی یک دختر قاجاری  میپردازد و فراز و فرود های زندگی او را دربر میگیرد.

 اختر پانزده ساله است و هنوز در خانه ی پدری زندگی میکند ,پدرش قاپوچی (دربان) خانه ی ابولفتح خان معتمدی است واز انجایی که خانواده ی اختر از افراد کم بضاعت در آن زمان بودند تصمیم میگیرند با هر ترفندی که شده اختر را به کلفتی در یکی از خانه های علما یا تجار و بزرگان بفرستند و دستمزدی که از کار کردن اختر در آن خانه به انها پرداخت میشود برای اختر جهیزیه فراهم کنند. از طرفی نیز دختران خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت که امکان تحصیل نداشتند، کنیزی در خانواده ی ثروتمندان چیزی بود که این دخترها به آن امید بسته بودند با کمک احمد میرزا پدر اختر قرار شده بود که اختر برای کنیزی دختر ابوالفتح خان که سر کشیکچی دربار ناصر الدین شاه بود فرستاده شود...

.