کتابز

http://ketabzz.ir/

زندگینامه خون آشام

زندگینامه خون آشام

دانلود مجموعه رمان زندگینامه خون آشام | افشین جاهد

📚 نام کتاب: بازگشت ضحاک

 

📚 نویسنده: افشین جاهد

 

📚 مجموعه: زندگینامه خون آشام جلد 1

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #فانتزی  #خون_آشامی

 

منبع: good-life.ir

 

📚 بخشی از کتاب:

صدای بال زدن و جیغ وحشیانه پرنده ای در تاریکی منو از بیحسی که در اون فرو رفته بودم در آورد . سرم را چرخاندم و مهره های گردنم ترق و تروق به صدا درآمدند لباسهایم خیس شده بودند ظاهرا باران باریده بود . به ساعتم نگاهی انداختم عقربه های شب نمای ساعت نشان می دادند که چند ساعتی از نیمه شب گذشته است .

بعد از طلوع آفتاب به گورستان آمده بودم پس نزدیک به بیست ساعتی هست که اینجا نشسته و حال سرما تمام وجودم را فرا گرفته و باعث شده بود بدنم به خشکی درختی کهنسال شود …

کش و قوسی به خودم دادم و از دردی که در استخون هایم دوید ناله کردم . به زحمت سر پا ایستادم ولی سرم گیج رفت و پاهای بیحس شده ام توان حمل بدنم را نداشت و چشمهایم سیاهی می رفت . لجوجانه خواستم قدمی بردارم که...

ادامه / دانلود
تلگرام